Våra repeaters är utformade för att förbättra mobiltäckningen och förbättra mottagning inomhus där signalen är begränsad eller nedsatt på grund av byggnadsstrukturer eller naturliga hinder. Repeatern har optimerats för att ge mobiltäckning och förbättra dataöverföringen i bostäder, kontor, konferensrum, butiker, lägenheter och andra hus.

För din egen säkerhet, se upp för eventuella kraftledningar vid alla tillfällen under installationen. Var noga med att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dig. Direktkontakt med högspänningsledningar kan orsaka dödsfall och/eller allvarliga skador. Vänligen hantera utrustningen med omsorg. Mekaniska stötar på grund av tappad enhet eller felaktig hantering kan permanent skada RF-komponenterna.

Installera din repeater för mobilnäten så här

OBS! Innan du påbörjar montering skall du kontakta din operatör för att söka tillstånd.

A: installera utomhusantennen

Donörantennen, utomhusantennen, bör placeras där du har den starkaste signalmottagningen (där mobiltelefonen visar det högsta antalet staplar). Detta brukar oftast vara på ena sidan av en byggnad (på en vägg), eller inne i byggnaden nära ett fönster. Om donörantennen skall monteras inne i byggnaden, se då till att du har största möjliga avstånd mellan donörantennen och huvudenheten. Rygg-mot-rygg positionering ger bäst effekt.
 

B: installera huvudenheten

Huvudenheten ska monteras där din signal är som svagast inne i byggnaden och centralt till området som kräver täckning. För bästa effekt så bör repeatern monteras på väggen åtminstone 2 meter från golvet. Se till att avståndet mellan repeterarenheten och donörantennen är åtminstone 8 meter.

Kom ihåg att kabelns längd är 10 meter, så se till att du har tillräckligt lång kabel för att ansluta donörantennen och repeatern. Vi har även kablar  som är 15 och 20 meter om du skulle behöva ha en längre kabel.

 

C: installera antennkabeln

Dra kabeln mellan donörantennen och huvudenheten (repeatern). Anslut kabeln till kontakten som är märkt BTS på huvudenheten. Anslut den andra änden till donörantennen. Se till att alla anslutningar är ordentligt åtdragna. Anslut strömkabeln till huvudenheten och anslut adaptern till strömkontakten. Om installationen är korrekt  så kommer LED lampan för strömmen att lysa grönt och även staplarna kommer att indikera grön signal. Om LED lampan lyser orange så innebär det att donörantennens signal är för låg för att få en acceptabel signalförbättring. Testa då att montera donörantennen på ett  annat ställe. Om LED lampan lyser rött så betyder det att donörantennen och huvudenheten är för nära varandra alternativt att det inte finns någon täckning där donörantennen är monterad. Öka avståndet mellan de två enheterna för att få huvudenheten att indikera grön signal.
 

D: (valfritt) utökad inomhustäckning

Du kan ansluta ytterligare en inomhusantenn för att ge täckning i andra rum. För att göra detta så ansluter du kabeln till porten märkt MS CPL. Se till att koppla ur strömmen innan du gör några anslutningar. Se också till att den extra antennen är separerad från donörantennen (åtminstone 8 meter). Om utbyggnadsporten inte används, se till att det den då förblir urkopplad.