Köpvillkorstext / Allmänna villkor
Webshopen induohome.com drivs av Induo Home AB, org nr 556215-5142. För att handla på www.induohome.com måste du vara 18 år och vid beställning med kreditkort ha rätt att använda det kreditkort som beställning görs med. Vid beställning av varor ingår du ett köpeavtal med Induo Home AB. Genom att skicka din beställning samtycker du till att ditt namn och personuppgifter registreras i Induo Home ABs kunddatabas. Induo Home AB förmedlar aldrig dina personuppgifter vidare med undantag för misstänkt bedrägeri eller liknande då uppgifter utlämnas till polismyndighet och övriga utredare (t.ex. domstol) om så behövs.

Kundtjänst/telefonsupport
Vi tillhandahåller support via e-post. Vi påbörjar hanteringen av ditt ärende inom 48 timmar.

Pris
I priserna ingår moms med 25 %. Priserna kan ändras av omständigheter som Induo Home AB inte råder över, tillexempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Vid sådan händelse kontaktar vi dig och avtalar om ordern skall makuleras eller om du accepterar det nya priset.

Dokumentation
All dokumentation av produkternas egenskaper i form av manualer, konfigurationsprogram etc. är i första hand på engelska. Vissa enklare komigång beskrivningar finns på svenska och då tillgängliga vid respektive produkt i webshopen.

Support
Vi lämnar endast support per epost, övrig support debiteras enligt separat prislista.

Betalningssätt

1.) Kortbetalning genom DIBS som är Skandinaviens ledande leverantör av betaltjänster via internet och är certifierade av banker och kortinlösare till att hantera betaltransaktioner på högsta säkerhetsnivå. När du gör en kortbetalning så når aldrig ditt kortnummer till oss utan den informationen (kortnr, giltighetstid och cvv2-kod) stannar hos DIBS. Alla transaktioner skickas krypterat med SSL (Secure Sockets Layer) så att dina kortuppgifter inte kan läsas av utomstående.

Läs vidare: www.dibs.se

2.) Förskottsbetalning
Vid slutförd beställning får du en orderbekräftelse via e-post. Denna orderbekräftelse innehåller information om hur du genomför din betalning till Induo Home ABs bankgiro:790-2273
    
Inbetalningen ska ha inkommit till oss inom 7 dagar. Vid försenad betalning annulleras din beställning.

3.) Fakturering via Klarna
Vi erbjuder även betalning mot faktura via vår samarbetspartner Klarna. De gör en sedvanlig kreditkontroll vid fakturabeställning. Villkoren för privatpersoner att handla via faktura är att du är över 18 år, är svensk medborgare (har svenskt personnummer) och inte har några betalningsanmärkningar. Du kan även handla via faktura som företag, då använder du företagets organisationsnummer. Leveransadressen du anger måste vara samma adress som den du är folkbokförd på alternativt den adress som företaget är registrerad på. En faktura följer med i paketet från Induo Home AB och du betalar enkelt till BankGiro eller PlusGiro. Betalning skall vara Klarna till handa 14 dagar från att paketet skickas från oss.  Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med fn 60 kr, samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Vid frågor rörande betalning via faktura kontakta Klarna. Vid val av faktura som betalningsmedel tillkommer en extra avgift om 39 kr inkl moms. Läs de fullständiga villkoren här

Frakt / Leveranstider
Vi tillämpar olika fraktalternativ där DHL, Schenker eller Posten står för transport och utkörning inom Sverige.

När din order har skickats mailar vi ett bekräftelsemail med trackingnummer så du kan följa ditt paket på vägen till dig. Vid beställning av produkter, som finns i lager enligt leveransbekräftelsen, sker normalt leverans senast den andra vardagen från beställningsbekräftelsen. Induo Home AB reserverar sig mot eventuella fel på lagersaldon vilket kan medföra att leverans sker senare än beräknat. Skulle varan vara slut i lager meddelar vi dig tidigast möjliga leveransdatum. Induo Home AB ansvarar inte för den eventuella skada som detta kan orsaka kunden.

Avhämtning
Du kan hämta dina varor hos oss på Rökerigatan 19 i Johanneshov efter överenskommelse.

Falska order

Alla okynnes- och falska order polisanmäles.

Outlösta paket
För outlösta paket kommer du att debiteras för samtliga fraktkostnader inklusive returkostnaden till oss.

Personuppgifter
Induo Home AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Om du inte vill att ditt namn och adress ska finnas kvar i vårt kundregister går det bra att skicka e-post info@induohome.com  och begära att dessa uppgifter tas bort

Ångerrätt och Öppet köp
Vid återköp, ångerrätt och öppet köp skall varan återsändas till Induo Home AB. För att kunna ångra ditt köp får du endast använda produkten i begränsad omfattning för att bedöma om du är nöjd med den, normalt är att du får testa en gång. Det innebär att du får öppna produktförpackningen om det behövs för att undersöka varan.

För att utnyttja ångerrätten ska produkten returneras i väsentligen oförändrat skick och vi rekommenderar att du returnerar den till oss tillsammans med den ursprungliga produktförpackningen. Varan ska vara så komplett som när du fick den, vilket innebär att alla tillbehör ska finnas med i returen. Vi förbehåller oss rätten till prisavdrag om ovanstående inte uppfylls.

När du returnerar varor rekommenderar vi att de förpackas väl och stötskyddade i godkänt ytteremballage (inslagna i brun pappkartong eller liknande, med andra ord på samma sätt som när vi skickade varan till dig). Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar du returfrakten, paketet skall skickas till vår godsmottagning på Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov. Vi förbehåller oss rätten att göra ett kostnadsavdrag för paket som skickas till paketombud då detta innebär en merkostnad för oss.

Om något saknas eller om förpackningen eller produkten är skadad vid återköp kommer prisavdrag göras i enlighet med praxis.

Är varan beställd mot faktura så är det viktigt att vi får in returen innan fakturans förfallodatum. Först när vi mottagit returen kan vi kreditera varans värde på fakturan. Vi krediterar inte fraktbelopp och fakturaavgifter. Återbetalning av erlagd köpeskilling sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur.

Reklamation / Transportskador
Induo Home AB lämnar ej självständiga garantier i eget namn, respektive tillverkare ansvarar för att garantier och övriga bestämmelser följs. Vid felleverans, skadad eller på annat sätt felaktig vara skall du omedelbart framställa reklamation till oss där felet skall vara tydligt angivet. Felaktig vara skall returneras till oss på det sätt som vi anger, utan kostnad för dig. Returer får under inga omständigheter ske mot postförskott och får heller aldrig göras utan föregående reklamation.

Vårt ansvar för fel och/eller dröjsmål är reglerat i konsumentköplagen (1990:931) och gäller med det undantaget att vi ej ansvarar för indirekt skada, samt att vår skadeståndsskyldighet är begränsad till maximalt 5000:- gentemot varje kund.

Vid transportskadade varor skall anmärkning mot fraktbolaget framställas utan oskäligt uppehåll efter det att köparen upptäckt eller borde upptäckt fel eller brist. Vid synlig minskning eller skada på gods skall anmärkning framställas till chauffören/budet omedelbart vid godsets mottagande och annars inom 48 timmar efter mottagandet.

Induo Home AB följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Kvalitetskontroll
Vi utför noggranna kontroller av våra varor för att säkerställa att de produkter vi levererar håller en genomgående hög kvalitet. Det garanterar att Ni som kund alltid får en vara av absolut högsta kvalitet.

Övrigt
Alla beställningar sker via webshoppen, inga beställningar tas emot via e-post, telefon eller fax om inte annat avtalats. När beställningen är lagd skickas alltid en orderbekräftelse till den angivna emailadressen. Det är beställarens ansvar att se till att den adress som uppgivits är korrekt. Ordern kan normalt inte ändras eller avbeställas efter beställningstillfället.

Ovanstående villkor gäller alla leveranser från Induo Home AB. Villkoren gäller i de fall där inga andra skriftliga avtal ingåtts mellan dig som köpare och Induo Home AB. Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella tekniska såväl som typografiska felaktigheter.

Din bekräftelse att du accepterar dessa villkor
Genom att köpa från Induo Home AB accepterar du dessa avtalsvillkor (och de aktuella villkor som gäller vid tiden för din beställning)

Information om kakor
Vi använder Cookies på induohome.com, mer information hittar du här.